Wanneer je een formulier invult op mijn website, hebben ik persoonsgegevens, zoals uw naam en e-mailadres nodig. Door een formulier in te vullen ga je akkoord met mijn privacyovereenkomst.

Ik gebruik uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Heb je bijvoorbeeld je naam ingevuld bij het contactformulier? Dan gebruik ik je gegevens alleen om je contactaanvraag te kunnen beantwoorden. Je komt daardoor bijvoorbeeld niet standaard in de inschrijvingen voor nieuwsbrieven terecht, indien dat niet expliciet is aangegeven.

Opslag data
Alle informatie die via de formulieren op deze site worden verstuurd worden opgeslagen in de database en per mail naar ons verstuurd. De reden dat wij deze gegevens opslaan in de database is dat wij op deze manier eenvoudiger inzendingen kunnen verwerken. Het ontvangen van de gegevens per mail dient als meldingssysteem en als back-up van de inzending. Alle gegevens van de formulieren worden tijdens het versturen versleuteld. De opslag van data in rust is onversleuteld.

Delen van data
Ik deel geen data met derden indien daar niet expliciet om toestemming is gevraagd.

Beveiliging van data
Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie wordt beveiligd door technologische en organisatorische maatregelen. Het doel van deze maatregelen is dat er geen data verloren gaat of beschikbaar wordt gemaakt voor onbevoegden. Deze maatregelen worden contstant verbeterd zodat ze bestand zijn tegen de constante technologische ontwikkeling.

De volgende maatregelen worden toegepast om de beveiliging van persoonlijke data te waarborgen:

  • Beveiligingen van netwerkverbindingen worden toegepast met Secure Socket Layer (SSL).
  • De toegang van persoonlijke data worden met wachtwoorden en gebruikersnamen beveiligd.
  • Mijn website wordt constant voorzien van de laatste updates op het gebied van software, zo worden lekken in eventuele gebruikte plugins, thema’s of WordPress zelf zo snel mogelijk gedicht.

Mocht het voorkomen dat er data is gelekt van bepaalde gebruikers, dan zal ik hen hiervan op de hoogte stellen.

Recht om vergeten te worden
Heb je een keer gebruik gemaakt van een formulier op deze website? Dan ben ik dus in het bezit van een aantal van jouw persoonsgegevens. Je kan mij daarom een per mail verzoek sturen om deze gegevens te verwijderen.